“กะเทยทำยำ” การยำครั้งใหญ่ของธุรกิจ ปากท้อง กะเทย และภาพจำเอาฮาapcommuBusiness and Network

BUSINESS & NETWORK | “กะเทยทำยำ” การยำครั้งใหญ่ของธุรกิจ ปากท้อง กะเทย และภาพจำเอาฮา

โดย ปวรพล รุ่งรจนา - นักเขียนรับเชิญกิตติมาศักดิ์ !! ปัจจุบันเป็นนักสร้างเรื่องราวประจำ Echo สนใจเรื่องสิทธิมนุษยชนและเพศวิถี สนใจงานแสดงเหมือนกัน แต่ยังไม่มีใครจ้าง ความหมายของคำว่า ‘ยำ’ ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ปี 2554 หากเป็นคำกริยาหมายถึง “เคล้าคละ, ปะปน.” ส่วนคำนามหมายถึง “ชื่อกับข้าวอย่างหนึ่งที่ปรุงโดยเอาผักและเนื้อสัตว์เป็นต้นมาเคล้าเข้าด้วยกัน เช่น ยำเนื้อ ยำเล็บมือนาง…
Knot
November 16, 2020