apcommu

EXPRESS YOURSELF | จาก “ระเบิดถังขี้” ถึงเหตุผลของคนรังเกียจเกย์ และความอยากกำจัดเกย์ของพวกเขา (ตอนแรก)

โดย ต่อศักดิ์ จินดาสุขศรี  เนิ่นนานมาแล้วที่สังคมไทยภูมิอกภูมิใจพร่ำบอกตนเองว่า แม้จะยังไม่มีกฎหมายรับรองการแต่งงานของคนเพศเดียวกันอย่างเป็นทางการ แต่เราก็เป็น “สวรรค์ของชาว LGBT+” เพราะเป็นสังคมที่เปิดกว้างและให้เสรีภาพกับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศมากกว่าสังคมอื่นๆ สามารถแสดงออกทางเพศได้โดยไม่ถูกลงโทษทางกฎหมายและความรุนแรง  แต่แทบทุกครั้งที่มีข่าวเกี่ยวกับ LGBT คนนั้นคนนี้เปิดตัวแต่งงานมีแฟน กลายเป็นต้องมีความคิดเห็นล้อเลียน กลายเป็นเรื่องตลกขบขัน หรือแสดงถ้อยคำในดูถูกเหยียดหยาม รังเกียจขยะแขยงอยู่เป็นประจำ  “ระเบิดถังขี้” เป็นอีกคำล้อเลียนเกย์ที่เห็นได้บ่อยจนชินตา ซึ่งไม่เพียงแสดงให้เห็นถึงทัศนคติลึกๆ ที่ลดทอนให้รสนิยมทางเพศของเกย์ให้เป็นเรื่องตลกขบขันเท่านั้น แต่ยังให้ภาพโดยนัยว่าพฤติกรรมทางเพศของเกย์เกี่ยวข้องกับความสกปรก เป็นสิ่งที่ไม่น่าอภิรมย์ และเจือปนไปด้วยความรู้สึกรังเกียจของผู้ที่มองจากภายนอก ทัศนะคติที่ลดทอนให้พฤติกรรมและรสนิยมทางเพศของเกย์เท่ากับความสกปรก/ไม่สะอาด…
Knot
December 10, 2020
Express Yourself | จูดิธ บัตเลอร์, การปฏิวัติทางเพศด้วย ‘เพศสภาพ’, และขบวนการปฏิกิริยาโต้กลับapcommu

EXPERSS YOURSELF | จูดิธ บัตเลอร์, การปฏิวัติทางเพศด้วย ‘เพศสภาพ’, และขบวนการปฏิกิริยาโต้กลับ

โดย ต่อศักดิ์ จินดาสุขศรี อย่างที่ทราบกันทั่วไปว่า หนึ่งในนวัตกรรมทางความคิดที่สำคัญของฝ่ายสตรีนิยมและขบวนการต่อสู้เพื่อความเสมอภาคทางเพศในโลกตะวันตก คือการแยกความต่างระหว่าง ‘sex’ หรือ ‘เพศสรีระ’ อันหมายถึงเพศในแง่มุมทางชีววิทยาของร่างกาย เช่น อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบเจริญพันธุ์ ออกจากคำว่า ‘gender’ หรือเพศสภาพ อันหมายถึงเพศในแง่มุมที่เกิดจากการประกอบสร้างทางสังคมและวัฒนธรรม เช่น ความเป็นชายและความเป็นหญิง  เนื่องจากสมัยก่อน เมื่อผู้หญิงพยายามลุกขึ้นมาเพื่อเรียกร้องความเสมอภาคทางเพศ ก็มักวิ่งเข้าชนกับเพดานทางความคิดของสังคมชายเป็นใหญ่ ที่อธิบายว่าความแตกต่างทางเพศเป็นเรื่อง ‘ธรรมชาติ’ การที่ผู้ชายแข็งแรงกว่าผู้หญิงโดยธรรมชาติย่อมทำให้ผู้ชายอยู่เหนือกว่า และเมื่ออะไรที่เป็น…
Knot
November 9, 2020