apcommuArts and Culture

สับ CULTURE inside | Sub Culture : Fetish and BDSM ในประเทศไทย

by Ark SarojIllustration by เด็กดาวน์ซินโดรม สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย เราอาจจะยังไม่เคยถามตัวเองว่า fetish ของเรานั้นคืออะไร ตามคำศัพท์มันแปลว่าความหลงใหลในวัตถุหนึ่งๆ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายที่ทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศที่ไม่เกี่ยวกับอวัยวะเพศ เช่น เสื้อผ้าที่ทำจาก Spandex หนัง ของที่ทำจากยาง ส่วนของร่างกายอย่างเช่น เท้า เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ถูกมองว่าเป็น Object of Desier (วัตถุแห่งปรารถนา) ความหลากหลายของ…
Knot
November 22, 2020